O Kancelarii

Kancelaria Prawna Krzysztof Budzyński świadczy usługi w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, organów administracji publicznej, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych oraz klientów indywidualnych.

Dzięki bogatej wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu dostosowujemy się do potrzeb naszych Klientów oraz zapewniamy skuteczną i profesjonalną obsługę prawną. Świadcząc usługi kierujemy się zasadami indywidualnej i rzetelnej współpracy z każdym Klientem oraz innowacyjnym podejściem do każdego, nawet najbardziej skomplikowanego prawnie zagadnienia. Co skutkuje zwiększającym się gronem ufających nam i zadowolonych z naszych usług Klientów.

Powierzone nam sprawy prowadzimy na etapie przedsądowym, sądowym jak również w drodze negocjacji lub mediacji.

Zespół Kancelarii specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie handlowym, prawie zamówień publicznych, prawie upadłościowym i naprawczym, prawie budowlanym, prawie spadkowym, odszkodowaniach, windykacji, a także autorskim i praw pokrewnych.

Script logo