Szkolenia

Kancelaria specjalizuje się w szkoleniu firm i instytucji publicznych w zakresie prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, prawa medycznego, prawa pracy, prawa ochrony środowiska oraz prawnych aspektach bieżącej obsługi przedsiębiorstwa, w tym tworzeniu skutecznych prawnie uchwał, dokumentacji wewnętrznej, zabezpieczaniu prawnych i ekonomicznych interesów przedsiębiorcy.

Oferta szkoleniowe skierowana jest zarówno do przedsiębiorców jak i fundacji, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych, szpitali oraz organów administracji samorządowej.

Script logo