Pomoc prawna

Zespół Kancelarii gwarantuje profesjonalną pomoc prawną w obszarach:

  1. Weryfikacji gospodarczej i prawnej kontrahentów i dłużników.
  2. Negocjacji i zwieraniu umów.
  3. Zakładaniu działalności gospodarczych w każdej formie lub przekształcaniu form działalności.
  4. Dochodzeniu roszczeń przed sądami oraz innymi organami administracji.
  5. Prowadzeniu mediacji i arbitrażu.
  6. Windykacji należności.
Script logo