Oferta

Zespół Kancelarii oferuje swoje usługi między innymi w następujących formach:

 • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych,
 • uczestnictwo w negocjacjach dotyczących treści umów,
 • konstruowanie i weryfikacja umów, uchwał, regulaminów i innych dokumentów,
 • bieżąca obsługa spółek, w tym spółek osobowych i spółek kapitałowych,
 • konstruowanie uchwał i regulaminów spółek,
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • tworzenie i przekształcanie spółek prawa handlowego i innych podmiotów prawnych,
 • doradztwo przy realizacji inwestycji budowlanych i dotyczących rynku nieruchomości,
 • bieżące doradztwo prawne,
 • doradztwo w zakresie zamówień publicznych, w tym pomoc w analizie SIWZ i przygotowaniu oferty, a także w kierowaniu środków odwoławczych,
 • szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, możliwości zabezpieczania realizacji kontraktów i odpowiedzialności kadry zarządzającej,
 • windykacja.

W sytuacji zainteresowania współpracą z naszą Kancelarią, prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty w siedzibie Kancelarii lub w bezpośrednio u Klienta.

Script logo